Ceník

Bachova terapie


Osobní konzultace či online (60 minut), včetně 50 ml lahvičky s Vaší unikátní kombinací esencí

650 Kč (případně plus poštovné)

50 ml lahvička se stejnými esencemi

250 Kč (případně plus poštovné) 


Human design


Osobní výklad 

osobní setkání či online (2 hodiny)

V ceně výkladu je i písemný text na cca 20 stránek, ve kterém jsou přehledně shrnuty všechny důležité informace o Vašem designu. Tento text dostanete před naším setkáním. Pomáhá k naladění se na naše setkání a seznámení se s tím, jak Vy "to máte". Na našem setkání pak můžeme jít víc do hloubky.

Z našeho setkání získáte zvukovou nahrávku, tak abyste se mohli k povídání kdykoli vrátit.   


Osobní výklad je možnost podívat se na sebe jinýma očima, uvidět svou jedinečnost a to "Kdo jsem" s velkým obdivem a láskou k sobě samým

Seznámíte se s tím, jaký jste energetický typ z pohledu Human designu, jaké jsou Vaše hlavní dary a talenty. Dále získáte informace o Vaší strategii a autoritě, jak se správně (v souladu s Vaším nastavením) rozhodovat a jak ideálně v tomto světě fungovat, abyste mohli jít cestou nejmenšího odporu. A také informace o místech, kde jsou potenciálně Vaše "pasti" do kterých můžete padat, kde jste zranitelní a jak z nich ven. Abyste je mohli proměnit na místo Vaší životní moudrosti. 

To vše pomáhá najít uvnitř sebe pevný bod a stabilitu, opřít se o sebe při rozhodování, nenechat se ovlivňovat okolím. Poznat a procítit si své dary a talenty a to s čím jsme přišli abychom na tomto světě byli jedineční.  


2200 Kč

Další setkání

Nabízím klientům možnost se po čase sejít a podívat se hlouběji na Váš design. Už budete mít konkrétní prožitky toho jak to ve Vašem těle vypadá, když se rozhodujete a "fungujete" v souladu se svou energií. 

 "Když vím, kdo jsem nemohu zabloudit". Nemusím reagovat na vše, co ke mě přichází, vím které "dveře" otevřít a poznávat nějakou mou část a které mohu nechat s klidem zavřené, protože mi nepatří. Nemusím tak plýtvat energií tam, kde není třeba....a díky tomu žít naplněnější a úspěšnější život a prožívat více klidu.


1600 Kč

Písemný rozbor 


Vaše osobní kniha

Dostanete emailem v písemné formě. Cca 30 stran textu. 

Obsahuje všechny důležité informace o  Vašem designu. Písemný rozbor pomáhá k tomu abyste se mohli lépe naladit na svou energii a žít svůj život více v klidu a v naplnění. Seznámíte se se svým energetickým typem, způsobem Vašeho rozhodování, s Vašimi dary a talenty a s tím, kde jsou oblasti "pastí" a jak z nich ven. Nejde do takové hloubky, jako osobní výklad, ale přesto přináší možnost naladit se sám/sama na sebe a dovolit si projevit svou jedinečnost.

Pokud se však chcete dostat do větší hloubky a zacílit na nějaké konkrétní oblasti a vše propojit, je ideální osobní výklad.


1600 Kč

Výklad pro děti


je výborná možnost, jak můžeme svým dětem pomoci, aby už odmalička byly sami sebou.

V ceně výkladu je i text na cca 20 stránek, ve kterém jsou přehledně shrnuty všechny důležité informace o designu Vašeho dítěte. Tento text dostanete před naším setkáním.

Výklad pro děti je jedinečná možnost, která vede k hlubšímu pochopení rodičů, jaké naše děti doopravdy a přirozeně jsou a jak mohou v okolním světě ideálně fungovat. To přináší pochopení a úlevu pro nás rodiče a uvolnění pro naše děti. 

To vše může přirozeně vést k mnohem větší pohodě a klidu v celé rodině.

Výklad probíhá buď formou osobního/online setkání, anebo dostanete zvukovou nahrávku se všemi důležitými informacemi o Vašem dítěti v délce cca 1,5 - 2 hodiny.


1800 kč

Výklad Inkarnačního kříže


Přípravné setkání 60 min a následné osobní či online setkání (2,5 hodiny) plus detailní popis v písemné podobě

Inkarnační kříž tvoří brány, ve kterých se ve Vaší mapě nachází Slunce a Země. Jsou to ty první dvě brány ve sloupci čísel nalevo a napravo. Tyto brány tvoří 70% toho, kdo jsme. Jsou to tedy hlavní témata našeho života. 

Slunce je místo, kde nejvíc záříme, to proč tu jsme a Země nás v našem záměru tady na Zemi uzemňuje a pomáhá vše zhmotnit.

Z mého pohledu je v každé z těchto bran ukryt veliký poklad, který získáme, když danou branou projdeme. Skrz prožitek a následné pochopení a rozpoznávání těchto témat v běžném životě.

Pokud již nějakou dobu svůj design znáte a vnímáte, že jste připraveni ponořit se hlouběji a prozkoumat své hlavní dary a talenty, to proč tu jste, tak Vám nabízím možnost podívat se na ně skutečně do hloubky. 

V ceně výkladu jsou i velmi detailní informace o Vašich branách Inkarnačního kříže v písemné podobě, se kterými můžete sami dál pracovat. 

Z tohoto výkladu dostanete také zvukovou nahrávku, tak abyste se mohli k čemukoli a kdykoli vrátit.


4600 Kč

Partnerský/ vztahový výklad

osobní setkání či online (2 hodiny)

Z tohoto setkání získáte zvukovou nahrávku. 

Vztahový výklad popisuje detailně mechaniku fungování vztahu dvou lidí. Jde o výklad pro partnery, ideální je však také na vztah rodič - dítě,  mezi sourozenci, atd.

Dozvíte se jaké jsou Vaše vzájemné shody, ale i rozdíly a místa, kde to mezi Vámi jiskří a jak tyto situace zvládat. Uvidíte svého partnera v jiném světle, díky tomu může růst Váš vzájemný respekt. Zároveň se dozvíte jak ve vztahu neztratit sebe sama, svou jedinečnost. A jak přijmout to, že jsme každý jiný.

Je velmi důležité, abyste nejprve měli každý svůj osobní výklad. Protože základem fungování všech vztahů je naladění se sám na sebe, na to kdo jsem a na svou jedinečnost. 

2600Kč


Kineziologie One Brain


osobní konzultace (1,5 hodiny)

Na osobní konzultaci se společně podíváme na to, co chcete ve svém životě změnit. Na na základě Vašeho rozhodnutí se pak můžeme na to, co Vás trápí, podívat pomocí metody a technik Kineziologie One Brain. Cílem této práce je odstranění emocionálních bloků, díky čemuž můžeme být více sami sebou, ve své síle a přirozenosti a nenechat vnější svět ovlivňovat naše pocity a chování. V ceně je zahrnuta i lahvička s potřebnou kombinací Bachových esencí.  

1600 Kč

děti 1200 Kč