Human design 

"Pro mne je Human design úžasná metoda, která nám pomáhá vidět naše dary a talenty a to kdo skutečně jsme, jinýma očima - s velkým obdivem a láskou k sobě samým."

Human design je cesta jak vidět svou Jedinečnost.


V současné době mám za sebou více než 700 výkladů. V Human designu se kontinuálně od roku 2016 vzdělávám. 

V roce 2022 jsem složila certifikační zkoušku a stala se registrovaným průvodcem Human Designu. 

Z data Vašeho narození můžete získat mapu, která ukazuje, jací skutečně jste. Mapu, která Vám může pomoci  v navigaci ve vnějším světě, ale i uvnitř sebe sama. Také se dozvíte jaké jsou Vaše dary a talenty, se kterými jste se narodili. Jak můžete ve svém životě ideálně fungovat a rozhodovat se sami za sebe.

Dozvíte se spoustu praktických informací, abyste mohli lépe porozumět Vašemu životu i lidem okolo Vás.

Pro koho je Human design vhodný ?

Výklad Human designu je vhodný pro dospělé i pro děti. Najdete v něm informace ze všech důležitých oblastí Vašeho života, které budou platné po celý Váš život.

Co je k výkladu potřeba ?

K určení Vaší mapy Human designu je třeba znát místo, datum a čas Vašeho narození. A Vaše rozhodnutí.

Pokud neznáte přesný čas narození, dá se získat na matrice, či v porodnici.

Co to vlastně ten Human design je?

Asi nejlépe by se Human design dal do našeho jazyka přeložit jako genetické nastavení člověka.

Human design nám přibližuje jaké je naše genetické vybavení. Náš čistý potenciál, se kterým jsme se na tento svět narodili.

Mapa Human designu je mapa cesty individuální transformace každého jedince.

Jak se na to dívám já: v okamžiku, kdy se narodíme dostaneme každý svou mapu, abychom věděli, jak/kudy se v okolním světě ideálně pohybovat a jak v něm fungovat, aniž bychom naráželi na zbytečný odpor. "Hmmm tohle jsem já, tohle jsou moje silné stránky a aha tohle jsou oblasti ve kterých se budu učit."  Můžete si to představit třeba jako kdybychom každý měli svou vlastní "google mapu". Víme kudy jít a kam naopak chodit nemusíme, nebo kde bychom měli být trpěliví, abychom se v té oblasti něčemu naučili. 

K tomu dostaneme "kompas", ten potřebujeme k navigaci. Abychom věděli, jakým směrem se v mapě (tedy našem životě) ubírat, kudy se vydat, tedy jak se rozhodovat. Základní myšlenkou Human designu je, že každý máme svůj vlastní, jedinečný způsob rozhodování, svou autoritu. "Hmmm takže já se mohu rozhodnout sama za sebe a nemusím se nikoho ptát, nebo nikomu vysvětlovat, proč jdu, kudy jdu. Zároveň svým rozhodnutím mohu důvěřovat. A i díky tomu mohu vnímat, že mám život plně ve svých rukou."

A další, co máme k dispozici je naše "vybavení" - to jsou naše dary a talenty. To, v čem jsme dobří a co nám jde. A to máme každý jinak, zcela individuálně. "Takže i já mám svoje dary a talenty a v něčem jsem dobrá a jedinečná."

Tedy představte si to, jakože dostanete vybavení na běhání - tenisky, lehké sportovní oblečení a mapu terénu v nížině. I Vaše tělo je stavěné na běhání v mírném terénu. Ale vy se rozhodnete zdolávat vysoké hory. Třeba protože to tak dělal někdo před Vámi. Nebo to od Vás někdo očekává. Anebo proto, že vidíte někoho, kdo to vybavení do vysokých hor má a komu to jde. Řeknete si: "Tak já to taky zvládnu, no ne?" Ano. Jde to. Ale bude to náročné. Pravděpodobně Vás to bude stát spoustu sil, bude Vám asi i zima. Některé úseky budou hodně obtížné. Můžete je třeba zkoušet zdolávat pořád dokola. A i když se Vám to možná nakonec i podaří, myslím že Vám to spokojenost, klid ani úspěch nepřinese. Možná na chvíli a pak to zmizí.

A přitom by stačilo jen poznat co je ta Vaše Jedinečnost, ve které budete zářit. Ve které budete cítit spokojenost a naplnění. Že skutečně žijete, protože dovolíte svému tělu dělat to, co je pro něj přirozené.

Je tedy důležité respektovat sebe sama. Respektovat to "jak já to mám". Respektovat své tělo.

Přesto se často snažíme dělat věci, které pro nás přirozené nejsou. Třeba protože to nevíme, nebo protože chceme někomu, nebo sami sobě, dokázat, že na to máme.

A tím nechci říct, že je to špatně. Protože každý z nás to dělá tak, jak to umí. A nemusíte měnit nic, když nechcete. Ale jestli jste už unavení, nebo nespokojení, nebo naštvaní a toužíte po změně, můžete to začít měnit.

Jedna z možností "jak to změnit" je cesta Human designu. Pomáhá nám vidět oblasti, kde leží naše síla. Pomáhá poznat jaké je "naše ideální vybavení". Často to naše vybavení třeba i známe, ale tím, že jsme s ním už dlouho a vlastně jsme ho plně nepoužívali, si ani nemusíme uvědomovat jeho skutečnou hodnotu. Anebo, ani své vybavení pořádně neznáme, protože jsme ho jako malí raději schovaly. A tak si potřebujeme rozpomenout.

Ve výkladu se dozvíte spoustu informací, je však důležité učit se přesouvat svou pozornost z hlavy do těla, zkoušet, experimentovat a učit se co je za těmi informacemi. Tedy co to konkrétně pro Vás znamená. Ve Vašem životě, v každodenních situacích. Učit se přijímat. Je to proces, kterým Vám ráda pomohu nastartovat.

Změna se nestane sama. Je třeba ji přijmout a začít na ní pracovat Ve Vašem reálném životě.

Já plně věřím tomu, že pokud chceme něco ve svém životě změnit a nebudeme na sebe tlačit, dovolíme si vlastní tempo a přijmeme se takoví jací jsme, jde to.

PROTOŽE SKUTEČNĚ ZÁŘIT MŮŽEME JEN V TOM, CO JE NAŠÍ PODSTATOU A PŘIROZENOSTÍ. V TOM, KDO SKUTEČNĚ JSME. TAM JE NAŠE SÍLA, SE KTEROU SE POTŘEBUJEME PROPOJIT.

NAŠE SÍLA JE V NAŠÍ JEDINEČNOSTI.

Human design je cesta k naší jedinečnosti, je to úžasný nástroj, který nám může pomoci s probuzením se. 

Jak výklad probíhá ?

Při výkladu získáte praktické rady a informace. Budeme se bavit o konkrétních oblastech a situacích z Vašeho života. O tom jaké jsou Vaše hlavní dary a talenty a jak se máte správně rozhodovat v souladu se svým (vnitřním) nastavením. Ale také o oblastech, kde zbytečně narážíte, plýtváte svou energií, protože jde o chování, které vám nepatří. I z vlastní zkušenosti vím, že znalost těchto konkrétních oblastí přináší velikou úlevu. 

Když soustředíme svou energii na to, co nám patří, jsme více sami sebou, cítíme se více v pohodě a uvolněnější. Díky tomu přesouváme svou energii a pozornost z míst, kde jsme byli podmíněni, kde jsme si vytvořili něco, co nebylo naše a co nám vůbec neprospívalo. Tato místa pak postupně a zcela přirozeně slábnou a energie v nich se začíná rozpouštět...a my žijeme život, který nám skutečně patří, náš život. 

♥ 

Human design pro děti

je výborná možnost, jak můžeme svým dětem pomoci, aby už odmalička byly sami sebou. 

Výklad Human designu pro děti vede k hlubšímu pochopení rodičů, jaké jejich děti doopravdy a přirozeně jsou a jak mohou v okolním světě ideálně fungovat. To přináší pochopení a úlevu pro rodiče a uvolnění pro jejich děti. Což přirozeně vede k mnohem větší pohodě a klidu v celé rodině

Samozřejmě, že děti by si měly nasbírat své vlastní životní zkušenosti, ale proč by měli sbírat něco, co nepotřebují, co jim vůbec nepatří a nic jim to nepřinese ? A tak se mohou naučit to základní - jak se mám rozhodovat a jak moje energie, kterou mám v sobě, funguje ve světě. Jakým způsobem vytvářím blízké vztahy. Že naše hlava je potřebná, když počítáme příklad z matematiky, nebo doplňujeme y/i ale pokud se rozhodujeme o něčem ze svého života, funguje rozhodování jinak. Je to v podstatě velmi jednoduché, ale velmi to v reálném životě pomůže.

Human design nabízí mnoho praktických informací o tom, co vašim dětem svědčí a co nikoli. Součástí osobního rozboru je například i doporučený zdravý způsob stravování - není to o tom, co jíst, ale v jakém prostředí, za jakých podmínek a v jaké kvalitě mají děti jíst a přijímat živiny. Taková strava pak napomáhá ideálnímu fungování jejich fyzického těla a mozku. Dále se dozvíte i jaký je jejich zdravý způsob, co se týká spaní.

Tedy znalost designu Vašich dětí pomáhá většímu porozumění, respektu a pochopení. Navíc, když jsou děti větší můžeme jim svými slovy vysvětlit to, co se v nich děje, popovídat si s nimi, jak oni to vnímají a to velmi pomáhá.

Vaši mapu zdarma si můžete vygenerovat zde : https://jovianarchive.com/ Moje mapa Human designu

Typy v Human designu 

Každý typ má určitou specifickou energii, jedinečný způsob existence a jedinečný dar, který může v našem světě projevit.

Celkem jsou 4 a vzájemně se liší tím, jak se jejich energie projevuje:

Generátor (Manifestující generátor, je také Generátor)

Projektor

Manifestor

Reflektor

V ideálním světe Manifestoři dají impuls k tomu začít něco nového, Projektoři celým procesem provádí, Generátoři poskytnou energii, aby se vše mohlo uskutečnit a zhmotnit a dokončit a Reflektoři zreflektují, zda celý proces probíhá dobře. 

Generátor / Manifestující generátor (68% populace)

Energie : budující, přitahující a otevřená druhým.

Generátor reprezentuje životní sílu naší Planety Země. Vaším darem je dovést k perfekci a mistrovství, něco, čemu se věnujete. Jste tu proto, abyste milovali svou práci a abyste poznali sebe sama skrz reakce Vašeho Sakrálního centra. To je klíčem k Vašemu štěstí a spokojenosti. Vaší strategií je jednání v reakci.

Největší dar: Vaše práce, která Vás hluboce uspokojuje, naplňuje a je pro druhé přínosem a pro Vás možností Vaší transformace.

Nepravé já: frustrace, zaseknutí, odpor (Generátor a Manifestující Generátor) a vztek (Manifestující Generátor)

Projektor (22% populace)

Energie: pronikající a absorbující, zaměřená na druhého.

Strategií Projektorů je čekat, až Vaše specifické dary a talenty budou rozpoznány a Vy budete životem/druhými/situací pozvaní. Skrz pozvání zažíváte to, že Vás druzí vidí, slyší - jste rozpoznaní a vnímáte svůj úspěch.

Největší dar: porozumět druhým a úspěšně je vést, nebo provést nějakým procesem, situací.

Nepravé já: odpor, odmítnutí a zahořklost.

Manifestor (8% populace)

Energie : neprostupná, kompaktní a uzavřená.

Strategií Manifestorů je informovat druhé o svých rozhodnutích předtím, než jdete do akce, abyste eliminovali odpor. Jste uzpůsobení k tomu, abyste měli velký vliv na druhé. Přinášíte něco nového a neočekávaného s velkým dopadem. Jste-li sami sebou zažíváte klid a mír.

Největší dar: iniciování - uvádění věcí/procesů do chodu.

Nepravé já: stres.

Reflektor (1,5% populace)

Energie : testující, zrcadlící a odolná.

Strategií Reflektorů je čekat celý lunární cyklus, než učiníte důležité rozhodnutí. Nacházíte radost z překvapení, které Vám život přináší. Jste velmi otevření druhým a světu, velmi záleží na tom, s kým a kde jste. Zrcadlíte v sobě druhé lidi.

Největší dar: zrcadlíte druhým lidem a světu nespravedlnosti, které sami sobě způsobují a pozdviháváte to, co se děje na vyšší úroveň.

Nepravé já: zklamání životem, všechno je pořád stejné, žádná překvapení.

Human design nám umožňuje žít život, ve kterém jsme sami sebou a ve kterém můžeme naše jedinečné dary a talenty uplatnit a jít tak cestou k naplnění našeho životního poslání.