Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je velmi účinná metoda, která pomáhá s odstraněním emocionálních bloků. Emocionální bloky dokáží zablokovat proudění energie v našem těle a výsledkem pak mohou být např. bolesti hlavy, fobie, dyslexie, alergie, problémy s váhou,..

Máte děti, které se třeba neučí tak, jak by se vzhledem ke svému potenciálu učit mohly? Ztrácejí zájem? Zdá se Vám, že stále nechápou nějaké informace, bez ohledu na to, kolikrát učivo s ním/ní projdete? Je těžké posílit disciplínu? Zapomínají často? Nechce se jim chodit do školy? Mají problémy se čtením, počítáním? To vše jsou oblasti ve kterých může být metoda Kineziologie One Brain pro vaše děti velmi nápomocná a ze zkušeností vím, že může pomoci přinést pozitivní změnu. 

Kineziologie One Brain je velmi bezpečná a dostatečně jemná metoda, využívající svalový test a další účinné techniky k tomu, abychom se mohli společně podívat na to, co blokuje vaši energii. 

Někdy se v životě můžeme se dostat do situace, že i když děláme maximum, aby se to, co nás trápí změnilo, nejde to. Jako bychom stáli před nějakou mnohem větší silou, která nám brání ve změně, jako by se zdálo, že nemáme život ve svých rukou. Může jít o nějakou konkrétní situaci, opakující se zdravotní obtíže, zlozvyk, dyslexie, alergie atd.

Příkladem může být komunikace. Doma, nebo s kamarády mluvit problém nemám. Ale pak jsou situace, kdy potřebuji něco domluvit se svým šéfem, nebo na nějakém jiném specifickém místě a najednou začnu koktat, zčervenám, zapomínám co jsem chtěla říci a v hlavě mám černo. A to přesto, že před chvílí jsem si tak hezky popovídala se svou kamarádkou a přesně a v klidu jí řekla, co se chystám šéfovi říct. S ní to šlo bez potíží. Ale když už jsem se svým šéfem, cítím jak ztrácím svou sebejistotu a svobodu. Najednou mám pocit, že nemám volbu v tom, jak se budu chovat, ani co budu říkat. Jediné co cítím je obrovský nepochopitelný strach a bezmoc, nejradši bych utekla, nebo prostě zmizela. Ať dělám, co dělám nejde to změnit. A tak se mohu rozhodnout hrát a předstírat svou sebejistotu, vytvořím si novou osobnost a vzdaluji se sama od sebe. Je to pro mne velmi nepříjemné, ale nějak funguje. Každopádně tím zablokuji své emoce a časem se tento blok může projevit jako bolest, či nemoc. V tomto případě by to mohl být např. problém funkce štítné žlázy, nebo opakované potíže se ztrátou hlasu. 

To je příklad vzniku energetického bloku. Ten je vždy velmi individuální. Pravděpodobně jsme někdy v minulosti prožili nějaký stresující zážitek, který jsme si spojili se silnou negativní emocí - např. strachem a bolestí. Pokud cokoli v přítomnosti připomíná tuto situaci (např. komunikace s autoritou - šéfem), prožíváme emoce stejné intenzity jako tenkrát. A to bez ohledu na to, zda si danou situaci vědomě pamatujeme, či nikoli. 

To je něco, na co se můžeme společně podívat a pomocí Kineziologie One Brain rozpojit událost, její vnímání a intenzivní emoci, která byla v tu chvíli přítomná. Nezměníme minulost, ale to jak ji vnímáme. Tím se změní i emocionální náboj celé události. To se pak v přítomnosti projeví v našem chování jako možnost vybrat si, jak budu reagovat, jak se budu chovat. Mohu se cítit svobodnější a více sám/a sebou. Najednou si mohu uvědomit, že říkám to, co jsem chtěla říci a nedělá mi to problém i přesto, že mluvím se svým šéfem.

Osobní konzultace (1,5 hodiny, první schůzka může být o něco delší)

Na osobní konzultaci se společně podíváme na to, co chcete ve svém životě změnit. Na na základě Vašeho rozhodnutí se pak můžeme na to, co Vás trápí, podívat pomocí metody a technik Kineziologie One Brain. Cílem této práce je odstranění emocionálních bloků, díky čemuž můžeme být více sami sebou, ve své síle a přirozenosti a nenechat vnější svět ovlivňovat naše pocity a chování. V ceně je zahrnuta i lahvička s potřebnou kombinací Bachových esencí.   

U dětí pracuji hodně přes různá cvičení, tzv. korekce, které jsou velmi účinná a často je potřeba tato cvičení provádět ještě doma. 

Důležité upozornění - Kineziologie One Brain se nepokouší nahradit klasickou medicínu.