Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je velmi účinná metoda, která pomáhá s odstraněním emocionálních bloků. Emocionální bloky dokáží zablokovat proudění energie v našem těle a výsledkem pak mohou být např. bolesti hlavy, fobie, dyslexie, alergie, problémy s váhou,..

Kineziologie One Brain je velmi bezpečná a dostatečně jemná metoda, využívající svalový test a další účinné techniky k tomu, abychom se mohli společně podívat na to, co blokuje vaši energii. Metoda, která pomáhá identifikovat a účinně odstranit emocionální bloky z minulosti, které omezují naše vnímání a rozhodování v přítomnosti. Metoda, která pomáhá rozhodnout se nahradit staré nefunkční programy novými, obnovit proudění energie v těle a získat zpět sami sebe a svůj život a svou svobodnou volbu - např. BÝT ZDRAVÝ.

Někdy se v životě můžeme se dostat do situace, že i když děláme maximum, aby se to, co nás trápí změnilo, nejde to. Jako bychom stáli před nějakou mnohem větší silou, která nám brání ve změně, jako by se zdálo, že nemáme život ve svých rukou. Může jít o nějakou konkrétní situaci, opakující se zdravotní obtíže, zlozvyk, atd. 

Příkladem může být komunikace. Doma, nebo s kamarády mohu mluvit otevřeně a svobodně. Ale pak jsou situace, kdy potřebuji něco domluvit se svým šéfem, nebo na nějakém jiném specifickém místě a přestože vím, že jsou okamžiky, kdy s mluvením potíže nemám, najednou začnu koktat, zčervenám, zapomínám co jsem chtěla říci a v hlavě mám černo. Ztrácím svou sebejistotu a svobodu. Mám pocit, že nemám volbu v tom, jak se budu chovat, co budu říkat a co budu cítit. Jediné co cítím je obrovský nepochopitelný strach a bezmoc, nejradši bych utekla, nebo prostě zmizela. Ať dělám, co dělám nejde to změnit. A tak se rozhodnu hrát a předstírat svou sebejistotu, vytvořím si novou osobnost a vzdaluji se sama od sebe. Mé emoce jsou zablokované a časem se tento blok pravděpodobně projeví jako bolest, či nemoc. V tomto případě by to mohl být např. problém funkce štítné žlázy. Nebo opakované potíže se ztrátou hlasu. 

To je příklad energetického bloku. Vznik takového bloku je vždy velmi individuální. Pravděpodobně jsme někdy v minulosti prožili nějaký stresující zážitek, který jsme si spojili se silnou negativní emocí - např. strachem a bolestí. Pokud cokoli v přítomnosti připomíná tuto situaci (např. komunikace s autoritou - šéfem), prožíváme emoce stejné intenzity jako tenkrát. A to bez ohledu na to, zda si danou situaci vědomě pamatujeme, či nikoli. 

To je něco, na co se můžeme společně podívat a pokud se rozhodnete, že skutečně chcete změnu, můžete vnímání této události změnit. Odblokovat. To znamená rozpojit událost, její vnímání a intenzivní emoci, která byla v tu chvíli přítomná. Nezměníte minulost, ale její vnímání. Tím se změní i emocionální obsah celé události a vy si budete moci v přítomném okamžiku vybrat, jak budete reagovat, jak se budete chovat, co budete cítit. Můžete být svobodnější a více sami sebou. 

Jedno sezení tvá přibližně 1,5 hodiny.

Důležité upozornění - Kineziologie One Brain se nepokouší nahradit klasickou medicínu.