Naše sebehodnota je jako květina. Pokud dokážeme sami o sebe pečovat a mít se rádi, pak přirozeně krásně roste, kvete a voní. 


Milující matka tří dcer, manželka, žena s prací, která ji naplňuje a nadšená zahradnice.

Vždy mne velmi zajímali lidé, jejich příběhy a jejich vnitřní svět, co cítí, co chtějí a nechtějí a co by na sobě chtěli změnit. Už jako malá jsem ráda pozorovala dospělé a neustále mě udivovalo, proč to, co říkají a chtějí nerezonuje s tím, co mají uvnitř.


Začala jsem u sebe, všechny metody, kterým se věnuji, jsem nejprve vyzkoušela a těm, které mně a mé rodině přinesly největší změny a užitek jsem se poté začala intenzivně věnovat. 

Původně jsem vystudovala ČVUT obor geodézie, kartografie. Místo mapování naší krásné české země, jsem se rozhodla zkoumat a mapovat zákoutí lidské mysli. 

Vzdělání

  • Bachovy esence

mezinárodně certifikované vzdělávání BIEP I. a II. stupeň (2015)

Bachovy esence z psychologického hlediska - 2018

  • Human design

Pravda v nás 2016, Rave Kartografie 2017, Rave ABC 2017

profesionální výcvik :

 PTL 1 (osobní výklady) 2018

 PTL 2 (vztahové výklady) 2019

 PTL 3 (Inkarnační kříž - naše životní poslání) 2020

  • Kineziologie One Brain

2014 - 2016 I-VII. stupeň 

krátké programy (Alergie, Hojnost, Zneužívání, Žárlivost, Tvořivé psaní, Čekající kila, Sex a přátelství, Žádné výmluvy, Odpouštění, Uvědomění si mimosmyslového vnímání, Neschopnost učit se, Starat se o sebe) 

  • Institut Systemického Zaměření

dvouletý terapeutický výcvik 2015-2016

  • Reiki I, II (2010, 2014)