Naše sebehodnota je jako květina. Pokud dokážeme sami o sebe pečovat a mít se rádi, pak přirozeně krásně roste, kvete a voní. 


Milující máma tří dcer, manželka, žena s prací, která ji naplňuje a nadšená zahradnice.

Vždy mne velmi zajímali lidé, jejich příběhy a jejich hluboký vnitřní svět, co cítí, co chtějí a nechtějí a co by na sobě chtěli změnit. Už jako malá jsem ráda pozorovala dospělé a neustále mě udivovalo, proč to, co říkají a chtějí nerezonuje s tím, co mají uvnitř.


Začala jsem u sebe, všechny metody, kterým se věnuji, jsem nejprve vyzkoušela a těm, které mně a mým blízkým přinesly největší změny a užitek jsem se poté začala intenzivně věnovat. 

Původně jsem vystudovala ČVUT obor geodézie, kartografie. Místo mapování naší krásné české země, jsem se rozhodla zkoumat a mapovat zákoutí lidské mysli. 

Zvu Vás k přečtení mých textů, ze kterých mne můžete lépe poznat. 

https://www.bahuki.cz/blog/

Vzdělání

  • Bachovy esence

mezinárodně certifikované vzdělávání BIEP I. a II. stupeň (2015)

Bachovy esence z psychologického hlediska - 2018


  • Human design

Pravda v nás 2016, Rave ABC 2017, Rave Kartografie 2017

profesionální výcvik :

 PTL 1 (osobní výklady) 2018

 PTL 2 (vztahové výklady) 2019

 PTL 3 (Inkarnační kříž) 2020

LYD Guide 2022 

PTL 2 (cykly, návratové mapy) 2022, 2023


  • Kineziologie One Brain

2014 - 2016 I-VIII. stupeň

krátké programy (Alergie, Hojnost, Zneužívání, Žárlivost, Tvořivé psaní, Čekající kila, Sex a přátelství, Žádné výmluvy, Odpouštění, Uvědomění si mimosmyslového vnímání, Neschopnost učit se, Starat se o sebe) 

2021 VIII. - IX. stupeň 

2022 X. - XI. stupeň

2023 XII. stupeň Praktikum Konzultanta

  • Institut Systemického Zaměření ISZ 

dvouletý terapeutický výcvik 2015-2016


  • Reiki I, II (2010, 2014)